نام

نام خانوادگی

رشته

*حسن علی

بهمن یگانه

نقاشی

*هادی

گل محمدی

نقاشی

*محمدمهدی

نوری

تصویر سازی- گرافیک

*سید حسن

موسی زاده

گرافیک

محمد حسن

مقدادی

نگارگری

*سید محمد علی

سید ابراهیمی

عکاسی- نقاشی

حسن

محمودی

گرافیک- نقاشی

*مسعود

نجابتی

گرافیک

محمد حسین

ذبیحی

نقاشی

رضا

عربستانی

نقاشی- انیمیشن

سید محمد

طاهری

نقاشی- انیمیشن

*سید محمد حسین

رحمتی

نقاشی- عکاسی

*محمود

ّاشرفی

نقاشی

فریدالدین

ملایی

تصویر سازی- گرافیک

محمد مهدی

ایمانی

نقاشی، حجم سازی

*هادی

معزی

گرافیک

سعید

عبدالحسینی

نقاشی

سعید

گائینی

نقاشی

*حسن

عزیزی

نقاشی

*عبد الرسول

یاقوتی

گرافیک

بهرام

والی

نقاشی

*محسن

زمانی

عکاسی- گرافیک

*ابراهیم

سلیمانی

عکاسی

رضا

رحیمی تنها

عکاسی

مجید

ایرانی قمی

عکاسی

*محمد مهدی

معزی

عکاسی

*محمد رضا

بهشتی

عکاسی

حسین

قدیانی

عکاسی

محمد

اخلاقی

عکاسی

حجت الله

عطایی

عکاسی

*محمد حسین

حسینی موحد

خوشنویسی

*سید رضا

بنی رضی

خوشنویسی

*حسن

آهنگران

خوشنویسی

*علی رضا

بخشی

خوشنویسی

*احمد

عبدالرضایی

خوشنویسی

*محمد حسین

رازقی

خوشنویسی

سید محمد جواد

علامه

خوشنویسی

نعمان

صحرانورد

خوشنویسی

*علی

رضائیان

خوشنویسی

علی

معماریان

خوشنویسی

ابوالفضل

خزائی

خوشنویسی

حکیمه

پور یزدان پرست

خوشنویسی

میثم

سلطانی

خوشنویسی

حسین

پوربافرانی

خوشنویسی

رضا

شیخ محمدی

خوشنویسی

ناصر

طاوسی

خوشنویسی

محمدتقی

اسدی

خوشنویسی

*امیر

زینلی

موسیقی

*حسین

نوروزیان

موسیقی

سیدمجتبی

سیدخاوری

موسیقی

حسن

حاجی ابراهیمی

موسیقی

محمدحسن

پاکدامن

موسیقی

*سید مصطفی

سیادت

موسیقی

غلامرضا

احسان پور

موسیقی

علیرضا

گیتی رخ

موسیقی

*رضا

ابوذر

نمایش- سینما

*علی

تفضلیان

نمایش

اصغر

نوبخت

نمایش

*رضا

آزاد

نمایش

*محمد علی

خبری

نمایش

*سید حسین

فدایی حسین

نمایش

*کورش

زارعی

نمایش

*سید محمدجواد

طاهری

نمایش

احمد

سلیمانی

نمایش

*علی

فرحناک

نمایش

سید حمید

لاجوردی

نمایش

مجید

امیری

نمایش

مهدی

نیک روش

نمایش

علی

ثقفی

نمایش

*داود

رجبی

فیلمساز و کارگردان

*علی

جهانی

فیلمساز و کارگردان

*علی

بیات

فیلمساز و کارگردان

داود

خلیلی

فیلمساز و کارگردان

*سیف الله

یزدانی

فیلمساز و کارگردان

*روح الله

مولوی

فیلمساز و کارگردان

*روح الله

بهرامی

فیلمساز و کارگردان

اسماعیل

میرزائی

فیلمساز و کارگردان

*علی

بیطرفان

فیلمساز و کارگردان

*محمد علی

مجاهدی

شعر و ادب

احمد

علوی

شعر و ادب

*روشن

سلیمانی

شعر و ادب

*علی اکبر

خالقی موحد

شعر و ادب

*سید مهدی

حسینی

شعر و ادب

*سید محمد جواد

شرافت

شعر و ادب

محسن

کاویانی

شعر و ادب

شهربانو

طوسی

شعر و ادب

اعظم

سعادتمند

شعر و ادب

سید حمید رضا

برقعی

شعر و ادب

حسین

هدایتی

شعر و ادب

امیر

زینلی

شبیه خوانی

ابوالفضل

کبکانیان

شبیه خوانی

سید حسن

گل ختمی

شبیه خوانی

مهدی

صیادی

شبیه خوانی

رضا

نصراللهی

شبیه خوانی