مؤسسات فیلمسازی

New Page 1

نام مؤسسه

نام و نام خانوادگی مسئول

رشته

آدرس

تلفن

سیمای مهان

حسن عنایتی

تمامی رشته های مصوب

قم ، 30 متری کیوانفر ، جنب بانک ملی شماره 812

6611616
09121517988

آفتاب مهر

سید امیر طباطبایی

تمامی رشته های مصوب

قم ، خیابان فاطمی ، کوچه 5 ، پلاک 121

7749375
09123510148

ولاء منتظر

مهدی بنکدار

تمامی رشته های مصوب

قم ، خیابان معلم ، کوچه 12 ، پلاک 68

77499461
09125517809

یاسین فیلم

سید محمد حسین هاشمی

تمامی رشته های مصوب

قم ، بلوار امین ، کوچه 10 ، انتهای کوچه 9 ، فرعی سمت راست ، پلاک 6

2918023
09121539012

پرده آبی

صدیقه خسروی

انیمیشن

قم ، خیابان امام ، 16 متری تولید دارو ، کوچه 2 ، فرعی سمت راست ، پلاک 5

6709528
09122526097

خانه هنرمندان

عباس صالح مدرسه ای

تمامی رشته های مصوب

قم ، خیابان صفائیه ، روبروی کلینیک حکیم ، پلاک 585

7734274
09192171157

ستاره بان

مجید سلیم آبادی

انیمیشن

 

9122335739

رایا سیما

یاسر محدثی

انیمیشن

 

9121261829

سعادت فیلم

روح ا... سعادتمند

انیمیشن

 

9173714581

مهاجر فیلم

سید ابوالقاسم مهاجری

تمامی رشته های مصوب

 

9127530630

راویان فتح

رضا شهبازی

تمامی رشته های مصوب

 

9127548065

سیما نما

 سید روح الله حسینیتمامی رشته های مصوب  دورشهر . کوچه 5 . پلاک 107 

37848704

09121537805

 رسالت تصویر پارسیان محمدرضا مکرمیتمامی رشته های مصوببلوار عطاران. روبروی کوچه1 . پلاک 88؛ ساختمان تریتا- طبقه 5 واحد 10  

32912989

09122515296