New Page 1

ردیف

نام آموزشگاه

نام مدیر آموزش

رشته های مجاز مورد تدریس

آدرس و شماره تلفن

1      

آفتاب مهر

سیدامیر طباطبایی

تمامی رشته های مصوب سینمایی

قم: خ شهیدان فاطمی

ک 5 پ121

7741750-7749375

2      

سیمای مهان

معصومه همتی

تمامی رشته های مصوب سینمایی

قم: 30متری کیوانفر بین

کوچه 2 و 4 پ 751

6600910

3      

مسعودی

نادره مسعودی

تمامی رشته های مصوب سینمایی

قم جاده قدیم اصفهان شهرک قدس-ولیعصر 19سمت چپ درب ششم

285601-7734803

4      

پارسا فیلم

سید مهدی نقیبی فرد

تمامی رشته های مصوب سینمایی

قم:  20متری شهید بهشتی جنب بانک صادرات پ315- آموزشگاه آزاد سینمای پارسا فیلم