• تماس با ما

نشانی: قم، خیابان جمهوری اسلامی، نبش کوچه 28
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

کد اســــتان قم: 025
تلفــــــــن: 321142

نمابر: 32939592
روابط عمومی (آقای حسین محمودی): 32114208-09122524772

دفتر مدیرکــــــــــل (آقای علی خلج زاده): 32114204 - 32114205

حراست (آقای محسن حیدری): 32114212

معاون اداری مالی (خانم اعظم شالبافان): 32114258 - 32114259

معاون مطبوعات و تبلیغات (آقای محمدجواد محرابی): 32114237 - 32114238

اداره فرهنگی (آقای روح‌اله کریمی): 37712828

معاون هنری (آقای حسن دلیر): 37712828

 اداره سینمایی (آقای محمدکاظم رضوانی): 37712828

اداره کتاب (آقای روح اله کریمی): 37712828

قرآن و عترت (آقای سیدمصطفی میرعرب رضی): 37712828

موسسات فرهنگی (آقای عباس جوکار): 37712828

چاپ و نشر (آقای محمدحسن اکرمی): 37712828

آموزش مهارت‌های کاردانش (آقای حمید سمیعی): 32114250

شورای فرهنگ عمومی (حجت الاسلام علی اکبر رئیسی): 37712828

واحد پژوهشی (آقای مسیح علیپور): 37712828

ستاد خبری حراست: 32936466

پست الکترونیکی:  qom@farhang.gov.ir

آدرس سایت: https://qom.farhang.gov.ir
پیامک: 100030251