بیانیه سیاست حفظ حریم شخصی کاربران

بیانیه سیاست حفظ حریم شخصی کاربران

بیانیه سیاست حفظ حریم شخصی کاربران

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، متعهّد است که حریم شخصی کاربران خود را حفظ نماید، بدین منظور خود را ملزم به رعایت استانداردهای جهانی مورد نیاز در جمع‌آوری و حفاظت داده‌ها می‌داند.

در بیانیه حفظ حریم شخصی تشریح می‌کنیم که چه اطّلاعاتی را از شما گردآوری کرده، چگونه از اطّلاعاتی که هنگام مراجعه به این تارنما در اختیارمان قرار می‌دهید، استفاده و از آن‌ها حفاظت می‌کنیم.

ما حفظ حریم شخصی شما را تضمین می‌کنیم، اگر در هنگام استفاده از این تارنما از شما اطّلاعاتی خواسته شود که هویت‌ شما را آشکار کند می‌توانید مطمئن باشید که از آن، تنها براساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده می‌شود؛ در هرحال تعهّدات و مسئولیت‌های ما محدود به توانایی‌ها و امکانات ما بوده و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و یا تعهّدی نخواهد داشت.

ممکن است در آینده تغییراتی در این سند اعمال شود، شما می‌توانید با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجاد شده در بیانه حفظ حریم شخصی ما مطّلع شوید.

      چه اطلاعاتی را گردآوری می‌کنیم؟

  ممکن است این اطلاعات را از شما دریافت نماییم:

مشخصات مخاطب

اطلاعات تماس از جمله آدرس و آدرس نامه الکترونیک

اطلاعاتی برای پشتیبانی و نحوه اطلاع‌رسانی

اطلاعات مرتبط با نظرسنجی از مخاطبان

      با اطلاعاتی که می گیریم چه می‌کنیم؟

بر اساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 28/12/1395، خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران، آن دسته از اطّلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می‌کند، دریافت کرده و از انتشار یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می‌نماییم.

      امنیت اطلاعات  

متعهّدیم که امنیت اطّلاعات شما را تضمین نماییم و برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطّلاعات شما از همه شیوه‌های لازم استفاده کرده تا امنیّت اطّلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری می‌کنیم حفظ شود.

      پیوند به سایت‌های دیگر

تارنمای ما ممکن است به سایت‌های دیگری لینک شود، وقتی که شما از طریق این لینک‌ها از تارنمای ما خارج می‌شوید، توجه داشته باشید که ما بر سایت‌های دیگر کنترل نداریم، درباره این سایت‌ها می‌بایست شخصاً به بیانیه حریم شخصی آنها مراجعه فرمایید.


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۳۰