لیست مدیران

لیست مدیران

قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه 28
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

کد اســــتان قم: 025
تلفــــــــن:32114273
نمابر: 32939592
روابط عمومی (حسین محمودی): 32114208-09122524772

دفتر مدیرکــــــــــل (علی خلج زاده): 32114204 - 32114205

حراست (محسن حیدری): 32114212

معاون اداری مالی (اعظم شالبافان): 32114258 - 32114259

معاون مطبوعات و تبلیغات (محمدجواد محرابی): 32114237 - 32114238

اداره فرهنگی (روح‌اله کریمی): 37712828

معاون هنری (حسن دلیر): 37712828

اداره سینمایی (محمدکاظم رضوانی): 37712828

اداره کتاب (روح اله کریمی): 37712828

قرآن و عترت (سیدمصطفی میرعرب رضی): 37712828

موسسات فرهنگی (عباس جوکار): 37712828

چاپ و نشر (محمدحسن اکرمی): 37712828

آموزش مهارت‌های کاردانش (حمید سمیعی): 32114250

شورای فرهنگ عمومی (علی اکبر رئیسی): 37712828

واحد پژوهشی (مسیح علیپور): 37712828

ستاد خبری حراست: 32936466

پست الکترونیکی:  qom@farhang.gov.ir

آدرس سایت: https://qom.farhang.gov.ir
پیامک: 100030251