بریده جراید

نهضت تولید محتوار در قم راه اندازی می شود [ خراسان جنوبی - ۳۰ دی ۱۳۹۸ ]
هنر در اوقات فراغت جوانان گنجانده شود [ اقتصاد آینده - ۱ تیر ۱۳۹۸ ]
حج نباید سیاسی شود [ 19 دی قم - ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ]