شفاف سازی اطلاعاتاداره چاپ و نشرانتشاراتشرایط و مدارک متقاضیان صدور پروانه انتشارات

شرایط، مدارک و مراحل صدور پروانه انتشارات

الف شرایط اخذ مجوز

1- تابعیت ایران

2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس یا سطح دو حوزه

3- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

4- حداقل سن برای افراد مجرد 27 سال و برای افراد متأهل 25 سال تمام

4- قبولی در آزمون اتحادیه ناشران و کتابفروشان

ب مدارک مورد نیاز

1- تکمیل فرم اولیه درخواست کتبی

2- تکمیل فرم درخواست مجوز وزارتخانه (فرم سه برگی)

3- تکمیل فرم حراست

4- کپی تمام صفحات شناسنامه دو نسخه

5- کپی کارت پایان خدمت دو نسخه

6- کپی کارت ملی دو نسخه

7- کپی آخرین مدرک تحصیلی دو نسخه

8- 10 قطعه عکس 4×3

9- ارائه گواهی تخصصی از اتحادیه ناشران

10- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

توضیح: کلیه مدارک باید توسط دفاتر اسناد رسمی ، «برابر اصل» گردد.

ج  مراحل صدور پروانه

1- تکمیل فرم تقاضا و ارائه به دبیرخانه جهت ثبت

2- معرفی متقاضی به اتحادیه ناشران جهت تعیین صلاحیت تخصصی متقاضی

3- تکمیل فرم­های استعلام حراست توسط متقاضی و ارسال به حراست توسط کارشناس اداره

4- پس از دریافت جوابیه اتحادیه ناشران و حراست ؛ اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از متقاضی

5- ارسال مدارک به تهران جهت صدور پروانه انتشارات


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۳۱