دستورالعمل انضباطی آموزشگاه‌­های آزاد هنری

به نام خداوند یکتا

تعاریف وساختار پیشنهادی امور نظارت و ارزیابی عملکرد

و دستورالعمل انضباطی آموزشگاه‌­های آزاد هنری

دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

پاییز 1397

«ویراست اول»

تعریف نظارت وارزیابی:

نظارت وارزیابی فعالیتی است منظم ، مستمر و هوشمند به منظور بهبود عملکرد وافزایش بهره وری در آموزشگاه های آزاد هنری ، مراکز مهارتی وهنرستان های هنرهای زیبا ، منطبق با قوانین و ضوابط بالادستی دفتر آموزش وتوسعه فعالیت های فرهنگی وهنری

اهداف:

1-    پایش مستمر مراکز آموزش هنرذیل دفتر آموزش

2-    نظام مند نمودن وافزایش کارایی واثر بخشی آموزش های هنری

3-    شناسایی نقاط قوت و ضعف و چالشها در حوزه های آموزش هنر و تلاش در جهت افزایش قابلیت ها و اصلاح فرایندها

4-    بهبود مستمر کیفیت و تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات ومنابع انسانی در جهت اجرای برنامه های مصوب

5-    ارتقاء سطح رضایت مندی شهروندان ، افزایش اعتماد عمومی و شفایت در پاسخگویی

حوزه عمل واحد نظارت وارزیابی :

1-    بر اساس  استناد به  اسناد بالادستی مربوط به  آموزشگاه های آزاد هنری ، مراکز مهارتی و هنرستان های هنرهای زیبا

2-    رعایت استانداردهای آموزشی مصوب

3-    رعایت اصول تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری

دستورالعمل انضباطی آموزشگاه­های آزاد هنری(تجسمی ، موسیقی، نمایشی)

                                                                                                     

ماده 1) کمیته نظارت استان به منظور اجرای صحیح مقررات و دستورالعملهای ابلاغی از سوی  شورای مرکزی نظارت در خصوص تخلفات آموزشگاه ها به شرح زیر تصمیم گیری و رای صادر  خواهد کرد.

بر اساس ماده 9 مصوبه 477 شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای شورای رسیدگی و نظارت استان­ها برای رسیدگی و نظارت عمومی بر عملکرد آموزشگاه­ها با ترکیب زیرتشکیل می­شوند .

-         مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رییس شورا.

-         رییس اداره هنری اداره  کل استان

-         کارشناس مسائل دینی با انتخاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

-         دو نفر کارشناس مسائل هنری بر حسب موضوع جلسه

براساس ماده 8 مصوبه 477 شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه­های آزاد هنری عبارتند از :

-         معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس شورا)

-         رییس مرکز گسترش آموزش­های هنری (مدیرکل دفتر آموزش و توسعه  فعالیت­های فرهنگی و هنری)

-         نماینده فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

-         کارشناس مسائل دینی با معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

-         سه نفرکارشناس مسائل هنری حسب موضوع جلسه

ماده 2) تخلفات :

1. عدم حضور مدیر مسوول آموزشگاه

2. درج عناوین غیر مرتبط یا غیر واقعی در تابلو یا تبلیغات آموزشگاه مغایر با پروانه فعالیت

3. عدم استفاده از تابلو(در محیط بیرونی) سربرگ و مهر(در مکاتبات رسمی)

4. عدم استفاده از تجهیزات ایمنی( نظیر کپسول آتش نشانی) و بهداشتی( جعبه کمکهای اولیه) در محیط آموزشگاه

5. ادامه فعالیت آموزشگاه علیرغم اتمام مدت اعتبار مجوز

6. برگزاری کلاس به صورت جمعی (بجز کلاسهای تئوری و ارف کودکان) در آموزشگاههای موسیقی

 7. تغییر مکان آموزشگاه یا دخل و تصرف در محیط آموزشگاه (به نحوی که مغایر تاییدات اولیه باشد)

8. صدور هر نوع گواهینامه آموزشی پایان دوره بنام دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هر کدام از ادارات ذیربط این وزارتخانه

9. تغییر نام آموزشگاه بدون اجازه از دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری یا استان مربوطه و همچنین سوء استفاده از برندهای معروف

10. اعطا نمایندگی و ایجاد شعبه

11. استفاده از مربیان یا اساتید غیر مرتبط (غیر متخصص) و فاقد کارت صلاحیت تدریس

12. استفاده از مربیان یا اساتید غیر همجنس (بجز مواردی که دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری مجوز داده است)

13. عدم معرفی هنرآموز یا استاد واجد شرایط در صورت غیبت یا استعفای استاد مربوطه در حین اجرای دوره (انتخاب استاد یا هنرآموز جدید لزوما باید با تفاهم هنرجو باشد)

14. عدم انعقاد قرارداد با هنرآموز یا اساتید

15. عدم اتمام دوره ی آموزشی یا ناقص گذاشتن ساعات آموزشی توسط آموزشگاه

16. عدم برگزاری کلاسها در حد ساعات آموزشی ابلاغی به آموزشگاه ها

17. دریافت شهریه بیشتر از تعرفه ابلاغی (شهریه مصوب شورای نظارت استان یا شورای مرکزی دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری)

18. تعطیلی آموزشگاه بدون اطلاع به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها

19. عدم نصب مجوز صادره در محل مناسب آموزشگاه جهت رویت عموم

20. عدم همکاری در ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به آموزشگاه به بازرسین

21. فعالیت داشتن همزمان با دو یا چند پروانه تاسیس از مراجع مختلف برای یک مکان آموزشی (به استثنای موسسات فرهنگی هنری چند منظوره)

22. ایراد توهین، افترا، تهمت و تشویش اذهان عمومی و تبلیغات غیر معمول و مغایر با فرهنگ و شئون اسلامی در فضای مجازی

23. بسته بودن درب آموزشگاه در حداکثر سه بار مراجعه بازرسان

24 . عدم ارائه گزارش فصلی آموزشگاه

25. رعایت نکردن موازین اسلامی توسط کادر اداری، مدیریت، هنرجویان و مربیان آموزشگاه

26. فروش ساز و آلات موسیقی در محل آموزشگاه

27. عدم رعایت مقررات و آیین نامه های اعلامی از سوی دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها

28. آموزش رشته هایی به جز رشته ی قید شده در متن مجوز تاسیس و یا انجام فعالیتی غیر از فعالیت آموزشی تصریح شده در متن مجوز آموزشگاه

29. توهین و تهدید کارشناسان بازرسی اعزامی به آموزشگاه های آزاد هنری از سوی مدیر آموزشگاه یا کارکنان آن

30. تخلفات مالی که منجر به صدور رای قطعی از سوی مراجع ذی صلاح شده باشد

31. انجام تخلفاتی که باعث مزاحمت و یا مخل آسایش عمومی بوده و منجر به صدور رای قطعی از سوی مراجع ذی صلاح شده باشد

32. عدم حصول هرکدام از شرایط ماده 3 ضوابط تاسیس آموزشگاه های آزاد هنری توسط شورای رسیدگی ونظارت استان و یا شورای مرکزی نظارت بعد از صدور مجوز  

33. عدم حصول هرکدام از شرایط ماده 5 ضوابط تاسیس آموزشگاه های آزاد هنری توسط شورای رسیدگی ونظارت استان و یا شورای مرکزی نظارت بعد از صدور مجوز 

34.  بکارگیری افرادی که به تشخیص مراجع ذی صلاح با ممنوعیت فعالیت آموزشی مواجه اند.

 35. انتقال یا اجاره دادن آموزشگاه به غیر

36 . عدم نصب دوربین مدار بسته در کلیه ی کلاسهای آموزشی و محیط آموزشگاه ( بنحوی که همزمان کلیه ی فضاهای آموزشی تحت دوربین مداربسته قابل مانیتورینگ در محیط عمومی آموزشگاه باشد)

37. تشکیل کلاسهای مختلط (خانم و آقا) در یک ساعت و یک مکان (به جز مواردی که از طرف استان یا شورای نظارت مرکزی داری مجوز باشند)

38. ارتکاب اعمال خلاف عفت و مصالح عمومی توسط آموزشگاه (تبلیغ برای گروهک های سیاسی یا گرایشات خاص فکری که مورد تایید دستگاه فرهنگی کشور نمی باشد  یا تبلیغ نمادها ، کالای ممنوعه ،  برگزاری کلاسهای رقص و آواز مختلط، برگزاری جشنهای تولد مختلط ، رواج بی بند و باری ، ابتذال و غیره  )

 ماده 3: تنبیهات

ارتکاب هر کدام از بندهای 1 تا 27 شامل مراحل ذیل می گردد:

1-تذکر شفاهی

2-تذکر کتبی

3-اخطار کتبی

4-توبیخ کتبی


در صورت تکرار تخلفات در یکی از بندهای فوق و یا سایر بندهای مختلف دستورالعمل موارد ذیل اعمال خواهد شد :

5. تعطیل موقت آموزشگاه از 3 ماه تا یکسال

6. لغو دائم و عدم اجازه تاسیس  آموزشگاه بصورت دائم به فرد خاطی و در صورت لزوم معرفی وی به مراجع ذیصلاح

در بندهای28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33و 34و35و36و37و38و39و40  بدون لحاظ موارد 1 تا 4 ماده 3 (تنبیهات) می توان بصورت مستقیم موارد 5 و 6 این دستور العمل انضباطی را به تشخیص دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری و شورای مرکزی نظارت متناسب با تخلف صورت گرفته اعمال نمود .

ماده 4_ مواردی که مجوز آموزشگاه را لغو خواهد کرد:

1-     تخلفات اخلاقی چون رواج بی‌بندوباری ، ترویج فرهنگ مبتذل از طریق آثار مبتذل و ...

2-     انتقال یا واگذاری آموزشگاه به غیر یا تغییر اعضای هیئت مؤسس بدون موافقت شورای فنی استان

3-     بکارگیری کسانی که رد صلاحیت شده‌اند

4-     انجام تخلفات مالی با تأیید شورای فنی استان و شورای مرکزی

5-     تشکیل کلاس‌های مختلط

تبصره : تشکیل کلاس‌های مختلط در برخی از زمینه‌ها نیازمند داشتن اجازه رسمی از شورای مرکزی یا فنی استان است.

6-     تشکیل هر نوع کلاس به جز آنچه در متن اجازه‌نامه‌ تأسیس قید شده است .

تبصره : شورای فنی استان می‌تواند در مورد برخی از تخلفات فوق‌الذکر به مؤسس یا هیئت مؤسس اخطار و در صورت عدم توجه مطابق بند 7 ماده 14 اقدام نماید

7-     عدم رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور ، با تأیید شورای مرکزی یا فنی استان .

دستورالعمل فوق در 4 ماده و 38 بند در  مورخ  ...........   به تصویب شورای مرکزی نظارت مستتقر در دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری رسید و از تاریخ مذکور لازم الاجرا می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۱